Școala care ne place: încredere și motivație pentru învăţare.

Proiect Erasmus+ KA1 2018-2020; Nr.2018-1-RO.01-KA101-047796

Proiectul “Scoala care ne place: incredere si motivatie pentru invatare” isi propune sa contribuie la dezoltarea institutionala a scolii noastre prin activitati care sa faca invatarea mai atractiva pentru toti factorii interesatati, raspunzand diferitelor nevoi educationale ale elevilor si comunitatii.

Scop: dezvoltarea capacitatii institutionale a scolii pentru a stimula implicarea activa a profesorilor, a elevilor si a parintilor in invatare si pentru a imbunatati succesul educational la toate nivelurile de scolarizare.

Obiectivele proiectului :

*Să capaciteze cadrele didactice pentru a implementa la clasă strategii de management stimulative şi dinamice.

*Să încurajeze schimbul de informaţii şi de experienţe pedagogice in contexte muticulturale pentru a dezvolta practici de predare reflective.

*Să imbunatateasca oferta curriculara a scolii in vederea stimularii interesului, increderii si constiintei–de- sine in invatare, pentru toti elevii.

*Să creeze oportunităţi pentru o implicare mai activa a parintilor in activitatile curriculare si extracurriculare in vederea sprijinirii invatarii la elevi. (sa eficientizeze implicarea)

*Să contribuie la dezvoltarea unor comportamente si a unor atitudini deschise şi tolerante, in directia unui ethos scolar prietenos si incluziv.

Numarul si profilul participantilor : 15 cadre didactice din diferite arii curriculare in activitati de formare

Descrierea activitatilor

Constituirea echipei de proiect. Documentare pe teme privind motivarea in invatare si ethosul scolar stimulativ (documentare individuala si consultari in grupuri de lucru). Participarea la cursurile de formare, diseminarea continuturilor formarii in scoala si in afara acesteia.

Sprijin si monitorizare a implementarii continuturilor formarii la clase si in activitati extra-curriculare (activitati de tip pair-teaching, secvente de inter-asistenta, lectii demonstrative), clubul parintilor care invata: (activitati demonstrative, ateliere pe grupuri mixte, competitii sportive, concurs gastronomic); activitatea cross-curriculara ”Invata prin sunet, miscare si culoare” (Matematica si stiinte prin desen, CDS - istorie culturala a muzicii anglo-saxone), activitati extracurriculare cu tema „School is fun” precum activitate de tip improvizatie in spatii publice, expozitie de grafica si caligrame in curtea scolii, pictura in vopsea a unui zid exterior al scolii; Corespondenta si realizarea de proiecte ale claselor online cu parteneri internationali, evaluarea activitatilor proiectuui.

Metodologie

Studiu individual, întâlniri ale grupului de proiect (planificare, dezbatere, sesiuni feedback), lucru pe grupe şi în perechi în worshopuri, activitati de tip pair-teaching, secvente de inter-asistenta, lectii demonstrative, observare de tip "acvariu", activitati mozaic parinti-elevi, respectiv elevi-profesori, activitati de tip Turul Galeriei, schimb de informatii online, proiecte la clasa.

Rezultate si impact

Achiziţii informaţionale noi legate de standardele de calitate a educaţiei şi tehnici inovative şi dinamice ce vor fi stăpânite de profesorii din şcoală Metode de predare noi implementate în activităţile de la clasă Îmbunătăţirea abilităţilor de colaborare ale membrilor echipei de proiect Un număr ridicat de proiecte de cooperare internaţională (schimb informaţional individual, proiecte şcolare online, planuri de proiecte de schimb şcolar) Rezultate pe termen lung: Un nivel ridicat de încredere de sine / in scoala şi motivare a elevilor spre a învăţa Un număr scăzut de cazuri de abandon şcolar Îmbunătăţirea capacităţii de învăţare în rândul elevilor (rezultate mai bune la examene) Un stil de management al şcolii axat pe implicarea tuturor cadrelor didactice Un nivel de interes ridicat şi încredere a părinţilor în instituţia şcolii (un număr mai mare de înscrieri la nivelul primar şi gimnazial). O imagine a şcolii mai bună în comunitate.

In curs de incarcare...

<<-.->>

  • <<-.->>
  • <<-.->>

In curs de

Incarcare...

Diseminare ...(In curs de incarcare)...

Grupa numarul 1.
Grupa numarul 2.

In curs

de incarcare

Școala care ne place: încredere și motivație pentru învăţare.