Plan de activitati pentru consiliul elevilor

                       

CONSILIUL ELEVILOR

PLAN DE ACTIVITĂŢI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012

 

Nr. Crt.

OBIECTIVE

ACTIVITĂȚI

TERMEN

RESPONSABILI

PARTENERI

1.

Sesizarea disfunctionalităţilor din şcoală

Întâlniri curente

permanent

Consilierul educativ

Consiliul elevilor

Diriginţii

Direcţiunea

2.

Îmbunătaţirea relaţiei profesor-elev

Întâlniri curente

lunar

Consilierul educativ

Consiliul elevilor

Diriginţii

Direcţiunea

3.

Valorificarea bazei materiale din şcoală pentru informarea elevilor

Stabilirea unui program al postului de radio

octombrie 2011

Prof. Bratu Cornelia

Direcţiunea

Laboranta

 

Stabilirea Comisilor pentru activităţi culturale, artistice, sportive, de mediu, etc. şi informarea lor cu privire la baza materială şi mijloacele tehnice necesare derulării proiectelor

 

Consilierul educativ

Membrii biroului executiv din Consiliul elevilor

Direcţiunea

Laboranta

Bibliotecara

4.

Îmbunătăţirea activităţii educative din şcoală

Participarea reprezentantului C. E la Consiliul de Administraţie

lunar

Preşedintele Consiliului elevilor

Consilierul educativ

5.

 

 

 

 

 

Sprijinirea elevilor performanţi, stimularea potenţialului creativ al elevilor, sprijinirea elevilor care întâmpină dificultăţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea activităţilor educative

(activităţi cu tradiţie sau iniţiate anual)

 

Realizarea revistei şcolii, revistelor de la clasele de journalism, revistelor de mediu, de limbi străine

semestrial

Prof.Gabriela Ştefancu

Prof.Rahila Cuşnir

Prof. Cristina Hetriuc

Prof.Camelia Macarie

Prof.Camelia Lorenţi

Membrii C.E

 

Direcţiunea

 

Balul Bobocilor

octombrie 2011

Prof.Aurora Bernicu, prof.Anca Tronciu, prof.Renato Tronciu

Membrii C.E

Direcţiunea

Agenţi economici

Hallowen

 

noiembrie 2011

Prof. Loredana Oltean

Prof.Ana Maria Caleniuc

Membrii C.E

Biblioteca

Profesorii de limba engleză

 

 

Ziua Naţională a României

 

decembrie 2011

Catedra de istorie

Prof.Felicia Vranau

Membrii C.E

Hanul Domnesc

Ziua Şcolii

 

ianuarie 2012

Şefii de catedre

Consilierul educativ

Membrii C.E

Direcţiunea

Ziua Îndrăgostiţilor

Proiectul M.E.E.T M.E

februarie 2012

Prof. Loredana Oltean

Prof.Ana Maria Caleniuc

 

Membrii C.E

Biblioteca

Profesorii de limba engleză

 

Săptămâna francofoniei

 

martie 2012

prof.Felicia Vranău

Membrii C.E

USV

 

proiectele

Oratori, retori şi…atât

 

De mână cu Pământul pentru o lume mai bună

 

Săptămâna Scoala altfel

aprilie 2012

Prof. Rahila Cuşnir

Prof. Camelia Lorenţi

Membrii C.E

 

Consilierul educativ

Direcţiunea

Profesorii de limba română

 

Ziua Europei

 

mai 2012

Prof.Cezar Anuţei

Membrii C.E

ISJ SV

 

Proiectul Fericirea înseamnă  sănătate derulat în cadrul programului Impreună pentru o comunitate bazată pe participare, respect reciproc şi sprijin!

octombrie 2011-martie 2012

Prof.Cristina Hetriuc

Prof.Cezar Anuţei

Membrii C.E

ISJ SV

CEE TRUST

Salvaţi copiii

 

 

 

Campania Spune NU drogurilor !

noiembrie 2011-iunie 2012

Consilierul educativ

Prof. Camelia Macarie

Membrii C.E

Centrul Regional Atidrog, Suceava

6.

Implicarea în activităţi de voluntariat

Vizite la centre de plasament, la azile de bătrâni, participare la activităţile de voluntariat iniţiate de fundaţii şi asociaţii regionale

permanent

Membrii C.E

Diriginţii

Salvaţi copiii

Complexul Blijdorp, etc.

7.

Obţinerea de finanţare pentru proiecte

Elaborarea de proiecte pentru obţinerea de finanţare, în vederea realizarii unor activitati

Implicarea în derularea activităţilor din proiectul Comenius si din programele de schimb de experienţă cu elevi din Franţa, Germania, Olanda

permanent

Preşedintele C.E

Membrii biroului executiv C.E

Consilierul educativ

Agenţi economici

8.

Petrecerea timpului liber

Activităţi culturale şi sportive

permanent

Membrii C.E

Diriginţii

Direcţiunea

9.

Îmbunătăţirea frecvenţei la cursuri

Discutarea cauzelor absenteismului

lunar

Prof.Eugenia Fărcuţ

Direcţiunea